Invercat: Borsa, inversió i economia

Bloc de borsa, economía, inversió i finances en català

Archive for Març 2008

Situació economia catalana

with one comment

Fa uns mesos que estem sentint parlar que l’economia Espanyola entrarà en crisi, recessió o si més no una forta davallada de l’activitat econòmica. I l’economia Catalana ? Esta millor o pitjor preparada per superar aquest canvi d’entorn econòmic ? El model català de petita i mitjana empresa podrà superar millor aquesta nova fase de l’economia que la comunitat madrilenya on estant les seus de totes les grans empreses espanyoles ?

Si ens basem en els comentaris dels analistes de borses  podem veure com la majoria consideren que s’han de comprar accions de grans empreses perquè aguantem molt millor els moments difícils, que no pas les mitjanes o petites empreses.  Això vol dir que les empreses catalanes, la majoria petites o mitjanes, ho tenen magre ?

Els propers mesos haurem de seguir l’evolució de la taxa d’atur a Catalunya amb comparació amb la resta de les comunitats autònomes per veure quines comunitats autònomes estan millors preparades pel canvi d’entorn econòmic.

Written by invercat

17 - Març - 2008 at 20:18

Arxivat a Economia

Hipoteques: Tipus fix o tipus variable

leave a comment »

Últimament, vista la evolució dels tipus de interès en els dos últims anys,  m’estic qüestionant si l’elecció de fer la meva hipoteca a tipus variable va ser una bona elecció. Tenint en compte que vaig constituir la hipoteca fa dos anys i mig quan el tipus d’interès estava al 2,6% i pensant que en cas que pugés no seria una pujada significativa, ja que pensava que si el 80% o més de les famílies tenen la hipoteca a tipus variable un increment substancial dels tipus d’interès tindria un efecte substancial sobre l’economia domèstica i per tan sobre l’economia catalana.

Passats dos anys i mig començo a pensar que em vaig equivocar. Si hagués sabut el comportament del tipus d’interès que ha pujat fins al 4%, e inclús tocant al 5% durant el moment àlgid de la crisis de las hipoteques subprime, m’ hagués fet una hipoteca a tipus fix.  A dia d’avui la raó per la que demanaria la hipoteca a tipus fix no es tant pel possible estalvi, perquè sincerament no l’he calculat i tampoc  crec que sigui possible calcular-lo ja que desconeixem quina serà l’evolució del Euríbor els propers 30 anys, sinó més aviat per evitar que el responsable del banc central europeu (BCE) tingui una influencia considerable sobre la meva capacitat de consum i estalvi. Actualment, si el BCE vol pot fer que la meva capacitat de consum, inversió o estalvi sigui nul·la. Aquest poder del BCE sobre la meva economia domèstica em molesta considerablement.

Vosaltres que faríeu si avui anéssiu a firmar de nou la hipoteca ?

Written by invercat

16 - Març - 2008 at 21:04

Arxivat a Economia

Naixement Invercat

with 2 comments

Invercat pretén ser un bloc de discussió sobre economia, inversió i finances en català. 

 El primer tema que m’agradaria començar a debatre és si es millor invertir en accions que tenen un PER reduït o per contra es millor invertir en accions que tenen un PER elevat.  

Les accions que tenen un PER reduït pot ser que sigui degut a que no estan de moda en el moment actual, com esta passant actualment amb els bancs, per exemple Santander i BBVA, o bé perquè les seves perspectives de creixement no són positives en el mig plaç com podria ser el cas de Adolfo Domínguez.  

Les accions que tenen un PER elevat el poden tenir bàsicament per dos factors:  un dels factors es que son empreses molt conservadores i amb ingressos fixos i amb poc risc, estic pensant amb empreses concessionàries o elèctriques; un altre dels factors serien empreses de les quals s’esperen creixements per sobra de la mitjana durant els propers anys, en aquest cas podríem ficar d’exemples les empreses d’energies renovables com Iberdrola Renovables.   

Jo particularment prefereix-ho les accions amb PER reduït perquè en cas d’error en l’elecció del valor les pèrdues seran menors que amb una empresa de PER elevat, i en segon lloc perquè si es una empresa que té una història sòlida de beneficis en les últimes dècades, puc està gairebé segur que en el mig/llarg plaç el mercat corregirà aquesta infravaloració de les accions.

Per molt que les empreses de creixement em temptin per oferir un possible rendiment superior a la mitjana, crec que els riscos als que t’exposen no valen el possible rendiment addicional que poden oferir.

Written by invercat

10 - Març - 2008 at 15:10