Invercat: Borsa, inversió i economia

Bloc de borsa, economía, inversió i finances en català

Archive for Desembre 24th, 2008

Recerca i Desenvolupament Espanya vs Europa

leave a comment »

Un dels pilars fonamentals per sortir de la crisis hauria de ser la inversió en recerca i desenvolupament, per això he cercat dades històriques per saber que havia fet Espanya en els darrers anys.

En la següent taula podeu veure una comparativa de la inversió en recerca i desenvolupament realitzada per les empreses Espanyoles versus la resta de països de la unió europea i altres com Estats Units o Japó entre els anys 2002 i 2005, no he trobat dades més recents a Eurostat. També he ficat una columna on podem veure les diferencies percentuals comparades am Espanya. He marcat amb color verd els països de la Unió Europea més importants per remarcar la comparació amb aquests països.

 rdempreses02a05

També he trobat la inversió total, Empreses + Pública, del 2006 mesurada en percentatge del PIB i en valors monetaris. Estem a la part baixa de la taula. També he marcat els països amb els que ens hauríem de comparar:

 rd2006percentatges

 rd22006valor

Dades extretes de :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-091/EN/KS-SF-08-091-EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2993,65015306&_dad=portal&_schema=PORTAL

Anuncis

Written by invercat

24 - Desembre - 2008 at 11:14

Arxivat a Economia, Inversió

Inversió Espanya vs Europa

with 3 comments

Us deixo una taula comparativa entre la inversió Espanyola i la resta de països de la unió europea i alguns altres països com Japó. Noteu com he marcat en marró els països de França, Alemanya e Itàlia contra els que Espanya (en vermell) sempre es vol comparar. Les dades parlen per si soles. Mentre a Espanya la inversió a caigut un 4,7 en el tercer trimestre a Alemanya ha pujat un 5,3 i a França ha caigut un 0,3. El regne unit també a tingut un fort daltabaix del 8%.     (clicar imatge per ampliar)

inversioq308

Dades extretes de Eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1194,47773485,1194_47782287:1194_66724556&_dad=portal&_schema=PORTAL

Written by invercat

24 - Desembre - 2008 at 6:05

Arxivat a Economia, Inversió