Invercat: Borsa, inversió i economia

Bloc de borsa, economía, inversió i finances en català

Archive for Desembre 2008

Estimacions beneficis 2009 del S&P 500

leave a comment »

Interessant gràfic publicat a Bespoke sobre les estimacions de beneficis previstos per l’any 2009 del S&P 500. Les estimacions realitzades el setembre del 2008 preveien uns beneficis pel 2009 del 24,7% superiors al 2008, ara aquestes estimacions s’han reduït fins el 4,5%. I si les noticies no comencen a millorar aquestes estimacions s’aniran reduint al llarg de l’any 2009.

Crec que aquestes estimacions del S&P 500 poden ser perfectament valides pel nostre mercat continu. Més o menys podem tenir una idea de que podem esperar de les empreses del mercat continu l’any vinent i fer les nostres estimacions de beneficis i PERs a partir d’aquestes estimacions.

 sp50009guanysprevistos

Dades i Gràfic extret de:

http://bespokeinvest.typepad.com/bespoke/2008/12/estimated-earnings-growth-estimates-for-the-sp-500.html

Written by invercat

30 - Desembre - 2008 at 6:47

Arxivat a Inversió

Anàlisis estimacions beneficis 2009 de Ibex35

leave a comment »

A partir de les estimacions de beneficis de l’any 2009, realitzades per FactSet, publicades pel diari Expansión el dissabte 27 desembre he confeccionat la següent taula i he marcat en color vermell les dades que trobo més interessants de cara a seleccionar les empreses del Ibex-35 en les quals invertir l’any 2009. (Clicar a la imatge per ampliar)

 estimacionsibex3509

Un cop marcats els indicadors, el resultat de les empreses més interessants per invertir l’any 2009 serien:

  • Enagas
  • Gas natural
  • Mapfre
  • Técnicas Reunidas

Aquestes 3 empreses complirien els requisits del meu anàlisis simplista que son:

  • Increment del Benefici per acció l’any 2009
  • PER estimat any 2009 baix, sobre 7 . Com que Enagas no compleix aquest requisit l’he marcat en carbassa perquè al ser una empresa molt defensiva no considero que tingui un PER elevat al ser de 12,88
  • Relació de Beneficis estimats 2009 / Capitalització borsària per sobre de 14%. Gas natural es queda molt a prop d’aquest rati per això la selecciono, mentre que Enagas es queda molt lluny d’aquest rati 7% però es pot considerar del cert que l’estimació dels seus beneficis per l’any 2009 son més fiables que la resta d’empreses al sector una empresa monopolística i amb preus regulats, per tant considero interessant aquest 7,78% de Enagas

Amb aquest anàlisis pretenc seleccionar les empreses en les quals invertir l’any 2009 amb el mínim de risc possible i amb la intenció d’aconseguir un rendiment del 8% entre dividends i revalorització de la cotització. Per tant el anàlisis es amb visió de curt termini, 1 any.  

De les 4 empreses la que més seguretat em dona es Enagas pel fet de ser monopolística, com he dit abans, i tenir uns ingressos gairebé assegurats i per tant les seves estimacions segur que son bastant fiables.

Gas Natural te el problema de la OPA sobre Union Fenosa i això pot fer que les dades d’estimacions previstes no es compleixin o que el mercat penalitzi aquesta operació durant l’any 2009. Per tant aquesta seria un inversió amb bastant de risc perquè no ser del cert si el mercat penalitzarà durant l’any 2009 la OPA o no. Però crec que estratègicament per Gas Natural es una bona operació la compra de Union Fenosa, potser el preu no es el més idoni donades les circumstancies del mercat. Per tant soc del parer que es millor esperar a que es realitzi la OPA i veure com reacciona el mercat i esperar les noves previsions d’estimacions un cop consolidada la OPA.

Mapfre es una empresa que m’agrada molt i crec que es una inversió molt bona a llarg termini, però de cara l’any 2009 tinc el dubte de si les estimacions es compliran perquè no sé si tots els problemes relacionats amb la crisis ‘subprime’ ja han sortit o si pel contrari directa o indirectament es veurà afectades per aquesta crisis ‘subprime’ durant l’any 2009. Per tant, em quedaria a l’espera per veure com acaba tota la crisis ‘subprime’  durant l’any 2009. Un cop hagi sortit tota la brossa, aleshores seria bon moment per agafar posicions a Mapfre, si encara tingues uns ratis tant atractius com els actuals.

Técnicas Reunidas, considero que es una bona inversió de cara l’any 2009 per dues raons: primera perquè compleix els ratis que he definit i segona perquè l’any 2008 ha sofert una caiguda de la cotització del 56,77%. Tot i que està molt relacionada amb el preu del petroli, aquest ara està prop de 40$ i es poden paralitzar inversions, es una enginyeria i amb poc deute i segurament els contractes a entregar durant l’any 2009 ja els deu tenir tancats i per tant no crec que les seves estimacions de beneficis hagin de divergir molt de la realitat, per tant no crec que sigui un risc massa alt invertir en aquesta empresa de cara l’any 2009. De totes maneres abans d’invertir-hi revisaré la seva cartera de comandes per l’any 2009 en el seu informes anuals de la CNMV o en la seva pàgina web.

Ara mateix no tinc cap acció de les 4 empreses comentades: Enagas, Gas Natural, Mapfre i Tècnicas Reunidas

Nota: Cap dels comentaris suposen una recomanació de compra per ningú, tant sols son opinions meves que desitjo compartir i rebre les vostres opinions. Cadascú ha de fer les seves valoracions i decidir quines accions vol comprar o decidir no comprar cap acció.

Written by invercat

29 - Desembre - 2008 at 6:15

Arxivat a Inversió

Els millors plans de pensions

leave a comment »

He fet un petit anàlisis sobre els plans de pensions més rendibles que comercialitzen les entitats espanyoles de les diverses categories : renda variable, renda fixa curt termini, renda fixa llarg termini, renda variable mixta i renda fixa mixta. En la següent imatge podeu veure els 5 millors plans de pensions de les diferents categories en els períodes de 1, 3, 5, 10 i 15 anys.  Es curiós veure que només 3 fons d’inversió en renda variable existien fa 15 anys.

Tot i que les últimes dades son del 30 de novembre del 2008, la taula ens permet analitzar el comportament de les diverses categories de fons d’inversió, i analitzar la màxima de risc-renidment, encara que degut a la fort davallada en les borses d’aquest any la renda variable no surt gaire ben parada, però aquest fet l’hem de considerar conjuntural degut a la situació actual i es molt possible que en el futur els rendiments anuals en renda variable millorin considerablement. (Clicar a la imatge per ampliar)    

 millorsplanspensions1208

Dades extretes de:

http://www.inverco.es/eFpEspana.do?per=m&id=0811_Noviembre%202008

Written by invercat

28 - Desembre - 2008 at 18:33

Arxivat a Economia, Inversió

Bon Nadal !

with 3 comments

fotonadal2

Written by invercat

25 - Desembre - 2008 at 6:17

Arxivat a Uncategorized

Recerca i Desenvolupament Espanya vs Europa

leave a comment »

Un dels pilars fonamentals per sortir de la crisis hauria de ser la inversió en recerca i desenvolupament, per això he cercat dades històriques per saber que havia fet Espanya en els darrers anys.

En la següent taula podeu veure una comparativa de la inversió en recerca i desenvolupament realitzada per les empreses Espanyoles versus la resta de països de la unió europea i altres com Estats Units o Japó entre els anys 2002 i 2005, no he trobat dades més recents a Eurostat. També he ficat una columna on podem veure les diferencies percentuals comparades am Espanya. He marcat amb color verd els països de la Unió Europea més importants per remarcar la comparació amb aquests països.

 rdempreses02a05

També he trobat la inversió total, Empreses + Pública, del 2006 mesurada en percentatge del PIB i en valors monetaris. Estem a la part baixa de la taula. També he marcat els països amb els que ens hauríem de comparar:

 rd2006percentatges

 rd22006valor

Dades extretes de :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-091/EN/KS-SF-08-091-EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2993,65015306&_dad=portal&_schema=PORTAL

Written by invercat

24 - Desembre - 2008 at 11:14

Arxivat a Economia, Inversió

Inversió Espanya vs Europa

with 3 comments

Us deixo una taula comparativa entre la inversió Espanyola i la resta de països de la unió europea i alguns altres països com Japó. Noteu com he marcat en marró els països de França, Alemanya e Itàlia contra els que Espanya (en vermell) sempre es vol comparar. Les dades parlen per si soles. Mentre a Espanya la inversió a caigut un 4,7 en el tercer trimestre a Alemanya ha pujat un 5,3 i a França ha caigut un 0,3. El regne unit també a tingut un fort daltabaix del 8%.     (clicar imatge per ampliar)

inversioq308

Dades extretes de Eurostat:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1194,47773485,1194_47782287:1194_66724556&_dad=portal&_schema=PORTAL

Written by invercat

24 - Desembre - 2008 at 6:05

Arxivat a Economia, Inversió

Inversió Borsa vs Inversió en divises

with 2 comments

Últimament he llegit en molts blocs i mitjans de comunicació que les divises estan experimentant uns nivells extrems, gairebé  tant forts com les borses. Es per aquest motiu que m’estic plantejant si seria una bona inversió de cara el any 2009 invertir en per exemple la Lliura Anglesa, que esta en mínims. Per aquest motiu he confeccionat un quadre d’avantatges e inconvenients entre invertir en borsa e invertir en divises. Cal tenir present que la meva intenció tant al invertir en accions com en divises es no utilitzar palanquejament e invertir amb la intenció que el valor o divisa que jo compri es revaloritzarà en un mig termini, 3 o 4 anys. L’objectiu de rendiment hauria de ser un 6% anual, que es el rendiment històric de la borsa. Com que desconec molt el mercat de divises espero que m’ajudeu a acabar de completar aquest quadre d’avantatges e inconvenients.

 avantinconborsavsdiv

Written by invercat

23 - Desembre - 2008 at 9:11

Arxivat a Inversió